Verksamhet

Skellefteå Vävstugeförening


Vi är ca 35 aktiva medlemmar som är indelade i 4 grupper. Vi har tillgång till 9 vävstolar varav grupperna disponerar 4. Inom varje grupp kommer man överens om vad man vill väva i den tilldelade vävstolen och sen hjälps alla i gruppen åt med uppsättningen, innan själva vävandet  / skapandet tar vid. Av de övriga 5 vävstolarna är en utrustad med drag för vävning av damast.


Inför sommaren gör medlemmarna i ordning vävstolarna till sommarvävstugan, då allmänheten bjuds in att väva under fem veckor.


Vävstugan hålls också öppen för besök i samband med aktiviteter på nordanåområdet .


Föreningen har två allmänna möten under året (årsmöte och höstmöte) och oftast en trevlig höstaktivitet.